İptal Şartları

İptal Şartları

MÜŞTERİ TARAFINDAN YAPILAN İPTALLER
 
Müşteri ,villa/apart toplam konaklama bedelinin %30’u olan ön ödemeyi; web sitesinden Kredi Kartı ile veya bildirilen YEŞİL YELKEN hesabına Havale veya EFT yolu ile yolu ile veya peşin olarak; yaptığı tarihten itibaren geçerli olacak olan rezervasyonunu kendi isteği ile rezervasyon tarihinden önce iptalinde;
 
-Konaklama tarihine 30 günden fazla kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için YEŞİL YELKEN tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez;
 
- Konaklama tarihine 30 gün ve daha az kalıncaya kadar olan iptallerde ön rezervasyon için YEŞİL YELKEN tarafından alınan kapora bedelinin (Toplam Konaklama Bedelinin %30’u) iadesini isteyemez ve villa/apart sahibi alacağı olan kalan konaklama bedelinin tamamını villa/apart sahibinin hesabına ödemekle yükümlüdür.
 
Müşteri tarafından oluşturulacak gerekçeli iptal bildirisinin YEŞİL YELKEN’e resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılması zorunludur.Resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile yapılmayan bildirimler iptal için geçerlilik oluşturmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğünü ortadan kaldırmaz. YEŞİL YELKEN rezervasyon iptali onayını müşteriye resmi yolla yazılı olarak veya elektronik posta yolu ile bildirmediği sürece rezervasyon iptali onaylanmış sayılmaz ve yukarıda belirtilen şartların yürürlüğü devam eder. Rezervasyon iptal tarihi,müşteri tarafından oluşturulan iptal bildirisinin yukarıda belirtilen şartlarda YEŞİL YELKEN’e ulaştığı andan itibaren geçerlidir.
 
İptal durumlarında YEŞİL YELKEN, konaklama ile ilgili olarak aldığı önlemlerin, masrafların ve villa/apart sahiplerinin mağduriyetinin giderilmesi adına konaklama anlaşmasında belirtilen toplam konaklama bedeli üzerinden müşteriden yukarıda belirtilen ödemeleri almaya iş bu sözleşmeye istinaden hak sahibidir.
 
YEŞİL YELKEN TARAFINDAN MÜCBİR SEBEPLER HALİNDE YAPILAN İPTALLER
 
Kiralanan Villalarda/Apartlarda, ön görülemeyen durumlar(alt yapı tesisat donanımındaki ani oluşacak problemler, su baskını,yangın,bina taşıyıcı sisteminin hasar görmesi vb.) olması halinde, YEŞİL YELKEN rezervasyonunuzu iptal etme hakkına sahiptir. Bu durum en kısa zamanda müşteriye gerekçeleri ile bildirilecektir. Bu ve benzeri durumlarda YEŞİL YELKEN, aynı tarihlerde müsait olan, kiralanan villanın/apartın muadili olan farklı bir konaklama imkanı sunmaya çalışır. Müşteri; yaptığı ödemenin tamamının iadesini alma hakkına sahiptir. YEŞİL YELKEN müşteriden alınan ödemenin; toplam konaklama bedelinin komisyon bedeli kadar olan miktarını iade etmekle yükümlüdür.Kalan ödeme iadesi villa/apart sahibi sorumluluğunda olup YEŞİL YELKEN bu bedelin iadesinden sorumlu tutulamaz.
 
Müşterinin, kalan ödemeyi rezervasyon girişinde villa/apart sahibine ödememesi durumunda, YEŞİL YELKEN, söz konusu rezervasyonu iptal etme, daha önce ödenmiş olan ücreti geri ödeme yapmama, yukarıda belirtilen maddeleri aynen uygulama ve bu villaya başka bir rezervasyon alma hakkını saklı tutar.
 
Müşterinin kusurundan kaynaklanan bir sebep veya usulüne uygun olarak yazılı bildirim yapılmaksızın sözleşmenin feshi durumları dahil olmak üzere villanın/apartın iş bu sözleşmenin taraflarının açık beyanıyla rezervasyon onayından itibaren geçerli olmak kaydıyla, villanın/apartın kullanılmamasından YEŞİL YELKEN sorumlu tutulamaz. Sözleşmede gösterilen bedelin tümü villanın/apartın kararlaştırılan teslim tarihinde muaccel hale gelip, YEŞİL YELKEN’in bu yöndeki tüm hukuki hakları saklıdır.

Telefon
WhatsApp
Adres Karagözler, Fevzi Çakmak Cd. No:35, 48300 Fethiye/Muğla